Rannikon-Salpa-2018

päätoimittaja EP 3 Rannikon Salpa 2018 Hyvät rannikkoprikaatilaiset! Perinteiseen tapaan vuoden päättyessä saamme luet- tavaksemme Rannikon Salpa -lehden. Tässä numerossa käsittelemme muutosta. Rannikkoprikaati on nuori jouk- ko-osasto, joka syntyi muutoksen tuloksena. Puolustus- voimissa puhutaan jatkuvasta muutoksesta ja joissain yhteyksissä muutos koetaan pelottavana asiana. Mielestäni muutokset ovat positiivinen asia, koska tutki- musten mukaan ne kasvattavat organisaation muutosky- kyisyyttä, joka on yksi niiden tärkeimmistä menestysteki- jöistä. Muutoskykyinen organisaatio näkee muutoksen jatkuvana ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä, ei siis erillisenä toimintona tai irrallisena projektina, eikä var- sinkaan haitallisena asiana. Tässä lehdessä tarkastelemme muutosta historiallisesta näkökulmasta, sillä vuonna 2019 tulee kuluneeksi 60 vuotta Upinniemen varuskunnan perustamisesta. Sen lisäksi tarkastelemme toimintaamme ja infrastruktuu- riimme tulevaisuudessa vaikuttavia muutoksia, kuten valmiusajattelun ja koulutuksen kehittymistä sekä ra- kennushankkeita. Tärkeimpiä ovat kuitenkin muutoksen tekijät, me rannikkoprikaatilaiset, jotka näymme tämän lehden jokaisella sivulla ja osa vielä tarkemmin tapahtu- miin sekä henkilökuviin liittyvässä osiossa. Olipa kyse kuinka pienestä tai suuresta muutoksesta tahansa, se voi aiheuttaa epävarmuutta, huhuja ja epäsel- vyyksiä, jotka voivat uhata työmotivaatiota ja tehokkuut- ta. Rannikkoprikaatissa jatketaan keskustelua ja tiedon jakamista käynnissä olevista asioista luottavaisin mielin. Kuten prikaatin komentaja kirjoituksessaan toteaa, että ”Rannikkoprikaatin osaamista sekä työtä arvostetaan ja tulevaisuus näyttäytyy valoisana”. Päätoimittaja Esikuntapäälikkö, komentaja Petri Pääkkönen

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg5MjY=